در حال بارگزاری....

سامانه نوبت دهی هوشمند شرکت پویا پرتو پیشرفته

۴۱
شرکت پویا پرتو پیشرفته ارائه دهنده و مجری سامانه های نوبت دهی هوشمند (حضوری و غیرحضوری) ویژه مراکز درمانی (بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها، مراکز بهداشت، اورژانس، مراکز تصویربرداری و ...)